Giấy phép lái xe hạng C là gì? Và những thông tin chi tiết về GPLX hạng C