“Mất bằng lái xe phải thi lại” và những ý kiến trái chiều