Nên học bằng lái xe B1 hay B2? Đến 30% học viên đã chọn sai