Từ 1/12/2019 Thi sát hạch cấp Giấy phép lái xe với nội dung mới